ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Oι δράσεις του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για όλους. Aπαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής είτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία www.athensopenschools.gr, είτε τηλεφωνικά στο 210 3462335.

 

Για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία των δράσεων τηρούνται τα κάτωθι:

• Οι κρατήσεις-εγγραφές είναι με σειρά προτεραιότητας καθώς επίσης και οι κρατήσεις στη λίστα αναμονής. Εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, οι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα παρακολούθησης της δράσης.
• Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρευρίσκονται στην εκάστοτε δράση χωρίς καμία κράτηση θα μπορούν να συμμετέχουν εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση και από τη λίστα κρατήσεων και από τη λίστα αναμονής.
• Οι κρατήσεις- δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά όλο το 24ωρο μέσω της ιστοσελίδας μας www.athensopenschools.gr και τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.30-15.30 στο 210 3462335.
• Αφού γίνει η κράτηση θέσης θα χρειαστεί ο κάθε συμμετέχων να συμπληρώσει μια φόρμα συμμετοχής την ημέρα της έναρξης της κάθε δράσης με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας. Για τα ανήλικα παιδιά τη φόρμα συμμετοχής τη συμπληρώνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες οι οποίοι υπογράφουν και στο παρουσιολόγιο.
• Η κάθε δράση απασχολεί συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και γι΄αυτό παρακαλούνται οι συμμετέχοντες σε περίπτωση μη προσέλευσης να ενημερώνουν οπωσδήποτε το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία ώστε να διατίθεται άμεσα η θέση σε κάποιον άλλον ενδιαφερόμενο.
• Εάν κάποιος συμμετέχοντας δεν παρευρεθεί στη δράση και δεν έχει ενημερώσει για την απουσία του τότε η θέση θα διατίθεται σε άλλον ενδιαφερόμενο.
• Είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες και στις ημέρες των δράσεων γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται είτε τηλεφωνικά είτε από την ιστοσελίδα πριν παρευρεθούν σε κάποια δράση χωρίς να έχουν δηλώσει συμμετοχή.
• Οι δράσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και οι ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα.
• Οι δράσεις απευθύνονται στις ηλικιακές ομάδες που αναγράφονται στην αναλυτική περιγραφή της κάθε δράσης. Η ηλικιακή ομάδα έχει καθοριστεί από τον φορέα υλοποίησης που είναι και υπεύθυνος για τη δομή και το περιεχόμενο της δράσης.
• Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να παρευρίσκονται στο σχολείο 10 λεπτά πριν την έναρξη της δράσης και για οποιαδήποτε αργοπορία ή νωρίτερη αναχώρηση από τη δράση οφείλουν να ενημερώσουν τους υπεύθυνους των φορέων υλοποίησης της δραστηριότητας.
• Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης συμμετοχής για τις δράσεις κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε φορέα και το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία. Οι υπεύθυνοι των φορέων υλοποίησης της δραστηριότητας δύνανται να αποφασίσουν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση τις βεβαίωσης σε κάθε συμμετέχοντα.