ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων είναι ανοιχτές σε όλους: μικρούς και μεγάλους. Πληροφορίες για τις δράσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στις σχετικές αφίσες, στον πίνακα ανακοινώσεων των «Ανοιχτών Σχολείων» και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.athensopenschools.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται σε μία δράση είτε ηλεκτρονικά εδώ, είτε τηλεφωνικά στο 210 3462335 και να αναφέρουν:

α) Ονοματεπώνυμο
β) Τίτλο δράσης
γ) «Ανοιχτό Σχολείο»
δ) Στοιχεία επικοινωνίας
ε) Πως άκουσαν για το πρόγραμμα

Την πρώτη ημέρα της κάθε δράσης θα συμπληρώνουν µία απλή φόρμα συμμετοχής µε τα στοιχεία τους.