ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάθε πρόταση για υλοποίηση δράσης που υποβάλλεται στο πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία, αξιολογείται ως προς την πληρότητα της πρότασης, το παιδαγωγικό περιεχόμενο και την τυχόν απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ο φορέας ενημερώνεται από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος εφόσον χρειαστούν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την εξέλιξη της δικής τους πρότασης και τα στάδια αξιολόγησης μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.athensopenschools.gr πραγματοποιώντας είσοδο στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό τους. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται ενημέρωση με άλλο τρόπο (τηλεφωνικά ή email).

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και η ολοκλήρωσή της συνήθως συνδέεται με τις περιόδους έναρξης δράσεων (ενδεικτικά τον Οκτώβριο για το πρώτο τετράμηνο, τον Ιανουάριο για το δεύτερο τετράμηνο και τον Μάιο για τις καλοκαιρινές δράσεις).

Εφόσον οι προτάσεις λαμβάνουν θετική εισήγηση και έχουν επιλεγεί για να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο τότε η ομάδα διαχείρισης του προγράμματος έρχεται σε επαφή με το άτομο επικοινωνίας που έχει οριστεί στην πρόταση προκειμένου να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της δράσης.

Όσες προτάσεις λαμβάνουν θετική εισήγηση και έχουν επιλεγεί προς υλοποίηση, υποβάλλονται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

Εφόσον μία πρόταση εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο φορέας ενημερώνεται από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος για τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης.

Όσες προτάσεις έχουν λάβει θετική εισήγηση στα σχετικά απαραίτητα πεδία, αλλά δεν έχουν προχωρήσει προς υλοποίηση, διατηρούνται στο αρχείο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία και δύνανται να προταθούν προς υλοποίηση στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα διαχείρισης του προγράμματος έρχεται σε επαφή με το άτομο επικοινωνίας που έχει οριστεί στην πρόταση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή των δράσεων είναι:

  • Να απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μαθητές πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, γονείς ή κατοίκους της τοπικής κοινότητας.
  • Να είναι καλοσχεδιασμένες, συνεκτικές και τεκμηριωμένες με ξεκάθαρους στόχους.
  • Να έχουν συνάφεια με τις δράσεις, τους προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της πολιτείας και του Δήμου Αθηναίων. Να είναι δράσεις που είτε προσφέρονται δωρεάν είτε θα περιλαμβάνουν τεκμηριωμένο και ξεκάθαρο προϋπολογισμό.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την παιδαγωγική αξιολόγηση των προτάσεων και επιλογή των δράσεων που θα υλοποιηθούν από το πρόγραμμα, ο δήμος Αθηναίων έχει συγκροτήσει την παρακάτω μη αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας:

  • Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Α’ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών
  • Αγνή Ζακοπούλου, φιλόλογος – ψυχοπαιδαγωγός, Καθηγήτρια εφαρμοσμένης παιδαγωγικής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Αθήνας
  • Κώστας Κοντογιάννης, Διευθυντής Β’θμιας, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Αθήνας
  • Στέλιος Κρασσάς, Σχολικός Σύμβουλος 32ης Περιφερειακής Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
  • Παναγιώτης Πήλιουρας, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφερειακής Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
  • Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΤΕΑΠΗ, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική της Διδακτικής Πράξης
  • Πέτρος Χαραβιτσίδης, Διευθυντής Α’θμιας, 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Οι επιλεγμένες δράσεις στοχεύουν στις ευκαιρίες γνώσης με νέες καινοτόμες θεματικές, σε πρωτοβουλίες της γειτονιάς και σε κινήσεις πολιτών που στοχεύουν στην αύξηση του πολιτισμικού κεφαλαίου και στην ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν την αθηναϊκή κοινωνία.

Οι επιλεγμένες δράσεις υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και δύνανται να ανασταλούν εάν δεν πληρούν τα συμφωνηθέντα κριτήρια ή/και εάν η συμμετοχή σε αυτές είναι μη επαρκής. Αντίθετα, επιδιώκεται η επανάληψη ή/και παράταση των επιτυχημένων δράσεων.