Μαθήματα αγγλικών σε πρόσφυγες 16 ετών και άνω

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 16/10/2017 - 21/12/2017
  • Ηλικία: 16 ετών και άνω

Εντατικά μαθήματα αγγλικών με έμφαση στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και τον προφορικό λόγο για πρόσφυγες 16 ετών και άνω. Το τμήμα στοχεύει στην εντατική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας προκειμένου οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν χρήσιμες επικοινωνιακές δεξιότητες. Η δράση απευθύνεται σε πρόσφυγες, υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΚΑ, 1 Πειραματικό Γυμνάσιο Α 16.10.2017-21.12.2017 Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-18:00