Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους (Αρχάριοι)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΓΕΦΥΡΕΣ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 02/10/2017 - 29/05/2018
  • Ηλικία: 18 ετών και άνω

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες μετανάστες, πρόσφυγες, ξένους φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν τους βασικούς κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας καθώς και το βασικό λεξιλόγιο. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες, υλοποιείται μια φορά την εβδομάδα κι έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Α 02.10.2017-21.05.2017 Κάθε Δευτέρα 18.00-20.00
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό B 04.10.2017-23.05.2018 Κάθε Τετάρτη 18.00-20.00
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό Α 07.11.2017- 29.05.2018 Κάθε Τρίτη 18.00-20.00
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό Β 09.11.2017- 24.11.2017 Κάθε Πέμπτη 18.00-20.00
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό Γ 01.12.2017-25.05.2018 Κάθε Παρασκευή 18.00-20.00
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Γ 23.10.2017-21.05.2017 Κάθε Δευτέρα 18.00-20.00