Ρομποτική & Μηχανική: Δημιουργούμε & Διασκεδάζουμε (παιδιά 7-12 ετών)

  • Φορέας Υλοποίησης: CityLab - Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 02/10/2017 - 17/02/2018
  • Ηλικία: 7-12 ετών

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, σε καθένα από τα επιστημονικά πεδία του STEM, συνδυάζοντας την τεχνολογική κατασκευή με την επιστημονική περιέργεια σε ένα διασκεδαστικό, στοχευμένο και ομαδοσυνεργατικό εργαστήριο. Σε 16 δομημένα και συνεχόμενα εργαστήρια αναπτύσσονται οι έννοιες της Ρομποτικής, της Μηχανικής και της Επιστήμης Υπολογιστών. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 8- 12 ετών, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό A 10.10.2017-06.02.2018 - Κάθε Τρίτη 18:00-19:30
ΓΟΥΔΗ, 8/106/9 Ειδικό Δημοτικό A 04.10.2017-31.01.2018 Κάθε Τετάρτη 18:00-19:30