Νιρέττα η Καρέττα και τα θαλάσσια απορρίμματα

  • Φορέας Υλοποίησης: MEDASSET HELLAS
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 24/01/2018 - 24/01/2018
  • Ηλικία:

Η Νιρέττα η Καρέττα, μια τεράστια χελώνα κάνει μια στάση από το θαλάσσιο ταξίδι της και ενημερώνει τα παιδιά για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσα από το παιχνίδι. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για τις απειλούμενες με εξαφάνιση θαλάσσιες χελώνες, τους βιοτόπους τους και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο άνθρωπος στο περιβάλλον με έμφαση στα θαλάσσια απορρίμματα. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Α,Β και Γ Δημοτικού, υλοποιείται μία φορά και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, 99ο Δημοτικό A 24.01.2018 Τετάρτη 16:00-17:30