Μπριτζ για ενήλικες

  • Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (ΕΟΜ)
  • Κατηγορία: Άθληση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 12/02/2019 - 28/02/2019
  • Ηλικία: Ενήλικες

Δράση εκμάθισης μπριτζ και των τεχνικών του. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΑΧΑΡΝΩΝ, 2ο Γενικό Λύκειο "Θεόδωρος Αγγελόπουλος" Α 12/02/2019 - 26/02/2019 Κάθε Τρίτη 18:00-20:00