Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γονείς πρόσφυγες

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 20/06/2017 - 28/07/2017
  • Ηλικία:

Δράση εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γονείς πρόσφυγες. Η δράση υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 3 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Γ 21.06.2017-30.06.2017 10:00-13:00 & 03.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 12:15-14:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Α 20.06.2017-29.06.2017 10:00-13:00 & 03.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 10:15-12:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό B 20.06.2017-29.06.2017 10:00-13:00 & 03.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 16:15-18:00