Εκπαιδευτική προετοιμασία και δημιουργική απασχόληση για εφήβους πρόσφυγες (14-15 ετών)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 19/06/2017 - 28/07/2017
  • Ηλικία:

Εκπαιδευτική προετοιμασία και δημιουργική απασχόληση για έφηβους πρόσφυγες. Η δράση απευθύνεται σε εφήβους πρόσφυγες 14-15 ετών, υλοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και έχει διάρκεια 1 ώρα και 45 λεπτά.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Γ 19.06.2017-30.06.2017 10:00-13:00 & 03.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 16:15-18:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Β 03.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 12:15-14:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Α 19.06.2017-30.06.2017 10:00-13:00 & 03.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 10:15-12:00