Δράση δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά πρόσφυγες

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 01/06/2017 - 20/07/2017
  • Ηλικία:

Δράση δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά πρόσφυγες. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών, υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΚΑ, 1 Πειραματικό Γυμνάσιο Α 01.06.2017-19.06.2017 και από 29.06.2017 - 20.07.2017 Δευτέρα και Πέμπτη 16:00-18:0001.06.2017-28.07.2017