Το Θέατρο... έξω από το θέατρο (Γνωριμία με την θεατρική πράξη)

  • Φορέας Υλοποίησης: 711 ομάδα θεάτρου (seveneleven)
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 22/06/2017 - 27/07/2017
  • Ηλικία:

Δράση θεατρικού παιχνιδιού. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Α 22.06.2017-27.07.2017 Κάθε Πέμπτη 18:00-20:00