Ένα παιχνίδι Ολυμπικό

  • Φορέας Υλοποίησης: ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 19/06/2017 - 28/07/2017
  • Ηλικία:

Δραστηριότητες με σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ιστορία του αθλητισμού μέσα από την παρουσίαση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων. Οι δράσεις βασίζονται στις αρχές της εποικοδομητικής μάθησης συνδυάζοντας δημιουργικά το παιχνίδι, την κίνηση και τη γνώση. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, υλοποιείται καθημερινά για 1 εβδομάδα και έχει διάρκεια 6 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Α 19.06.2017-23.06.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Α 19.06.2017-23.06.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΠΛΑΚΑ, 1 Πειραματικό Γυμνάσιο A 24.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΠΛΑΚΑ, 1 Πειραματικό Γυμνάσιο Β 24.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό Α 17.07.2017-21.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό Β 17.07.2017-21.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό Α 10.07.2017-14.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό Β 10.07.2017-14.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Α 03.07.2017-07.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό B 03.07.2017-07.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00