Νιρέττα η Καρέττα και τα θαλάσσια απορρίμματα

  • Φορέας Υλοποίησης: MEDASSET HELLAS
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 20/06/2017 - 19/07/2017
  • Ηλικία:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για τις απειλούμενες με εξαφάνιση θαλάσσιες χελώνες, τους βιοτόπους τους και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο άνθρωπος στο περιβάλλον με έμφαση στα θαλάσσια απορρίμματα. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Α,Β και Γ Δημοτικού, υλοποιείται σε 1 συνάντηση και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Α 11.07.2017 Τρίτη 18:00-19:30
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό A 18.07.2017 Τρίτη 18:00-19:30