Επικοινω-Νήματα στον κόσμο

  • Φορέας Υλοποίησης: Επικοινω-νήματα
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 12/05/2017 - 20/05/2017
  • Ηλικία:

Ένα ταξίδι από την τέχνη της υφαντικής έως τη γλώσσα και από το ρυθμικό χορό και το θεατρικό παιχνίδι έως την ανακάλυψη των ήχων. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και υλοποιείται 2 φορές.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.