Διακοπές στο Σχολείο

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 03/07/2017 - 28/07/2017
  • Ηλικία:

Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών. Η δράση υλοποιείται καθημερινά για 2 εβδομάδες και έχει διάρκεια 6 ώρες.


Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Α 03.07.2017-14.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Α 17.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό B 03.07.2017-14.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Γ 03.07.2017-14.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό B 17.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Γ 17.07.2017-28.07.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00