Παίζοντας, μαθαίνοντας, ανακαλύπτοντας και φτιάχνοντας τη γειτονιά μας με χρώματα και σχήματα (ηλικίες 6-12)

  • Φορέας Υλοποίησης: Συν-ειρμός ΑΜΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κέντρο Ημέρας "ΒΑΒΕΛ"
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 03/04/2017 - 29/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση εικαστικών εργαστηρίων. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών και στους συνοδούς τους, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό Α 10.04.2017-28.05.2017 Κάθε Δευτέρα 17:30-19:30