Ο μικρός τουρίστας - Μία βαλίτσα ταξιδεύει (για παιδιά Δημοτικού)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΡΙΜΠΑ
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 27/04/2017 - 27/04/2017
  • Ηλικία:

Εθελοντικό καινοτόμο πολύ-θεματικό εργαστήρι σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, υλοποιείται 1 φορά και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΟΥΔΗ, 8/106/9 Ειδικό Δημοτικό Α 27.04.2017 Τρίτη 16:00-17:30
ΓΟΥΔΗ, 8/106/9 Ειδικό Δημοτικό Β 27.04.2017 Τρίτη 17:30-18:00