Ενισχυτική διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων

  • Φορέας Υλοποίησης: BE THE MIRACLE
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 03/03/2017 - 26/05/2017
  • Ηλικία:

Ενισχυτική διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.