Θεατρικό παιχνίδι

  • Φορέας Υλοποίησης: BE THE MIRACLE
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 25/02/2017 - 27/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση θεατρικού παιχνιδιού. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου, υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 3 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.