Φωνητικό σύνολο

  • Φορέας Υλοποίησης: Μουσική Σχολή Κουμπί
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 11/03/2017 - 20/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση ανάπτυξης φωνητικών ικανοτήτων, εκμάθησης τονικότητας και φωνητικών χρωματισμών με στόχο τη δημιουργία χορωδίας. Η δράση απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.