Πλέκουμε για την αλληλεγγυη

  • Φορέας Υλοποίησης: Βασιλική Γιαννάκη
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 01/04/2017 - 27/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση εκμάθησης της τέχνης του πλεξίματος και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα αλληλεγγύης. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.