"Χορέψτε χορέψτε γιατί χανόμαστε" Πίνα Μπάους

  • Φορέας Υλοποίησης: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΟΡΟΘΕΑΜΑ
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 07/04/2017 - 26/05/2017
  • Ηλικία:

Σεμινάριο χοροθεάτρου. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.