Αρχαιολόγος από κούνια

  • Φορέας Υλοποίησης: ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 10/05/2017 - 14/05/2017
  • Ηλικία:

Βιωματικό εργαστήριο γνωριμίας και εξοικείωσης με το επάγγελμα του αρχαιολόγου, μέσω του παιχνιδιού και της δημιουργικής έκφρασης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (5 - 12 ετών), υλοποιείται 1 φορά και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό A 10.05.2017 Τετάρτη 16:00-18:00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό B 10.05.2017 Τετάρτη 18:00-20:00