Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του

  • Φορέας Υλοποίησης: MONUMEΝTA
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 07/02/2017 - 07/03/2017
  • Ηλικία:

Δράση γνωριμίας με τη νεότερη αρχιτεκτονική κληρονομιά των πόλεων και των οικισμών, τη διαδικασία καταγραφής ενός κτηρίου και συλλογής των προφορικών μαρτυριών που σχετίζονται με αυτό. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά, νέους και ενήλικες, υλοποιείται 2-3 φορές και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.