Το Θέατρο... έξω από το θέατρο (Γνωριμία με την θεατρική πράξη)

  • Φορέας Υλοποίησης: 711 ομάδα θεάτρου (seveneleven)
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 23/03/2017 - 25/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση θεατρικού παιχνιδιού. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Α 23.03.2017-25.05.2017 Κάθε Πέμπτη 18:00-20:00