Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για έφηβους πρόσφυγες (16-17 ετών)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 23/01/2017 - 30/06/2017
  • Ηλικία:

Εκμάθηση ελληνικής, αγγλικής γλώσσας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για έφηβους -πρόσφυγες. Η δράση απευθύνεται σε έφηβους 16-17 ετών, υλοποιείται καθημερινά και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό B 23.01.2017-30.06.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-20:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Α 23.01.2017-30.06.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-20:00