Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά πρόσφυγες (9-11 ετών)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 23/01/2017 - 30/06/2017
  • Ηλικία:

Βοήθεια μελέτης, δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για παιδιά -πρόσφυγες. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 9-11 ετών, υλοποιείται καθημερινά και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό A 23.01.2017-30.06.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00-18:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Β 23.01.2017-30.06.2017 Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00-18:00