Τρισδιάστατη εκτύπωση

  • Φορέας Υλοποίησης: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 01/02/2017 - 23/02/2017
  • Ηλικία:

Εργαστήριο που στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις τεχνολογίες της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τη διαδικασία ένταξης των τεχνολογιών αυτών στη μαθησιακή και παραγωγική διαδικασία καθώς και τα πιθανά οφέλη ή προβλήματα από την υιοθέτησή τους. Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, γονείς, κάτοικους, επαγγελματίες της τοπικής κοινότητας και ανέργους που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, υλοποιείται 2 φορές και έχει διάρκεια 3 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό A 07.02.2017 Τρίτη και 08.02.2017 Τετάρτη 18:00-21:00
ΠΛΑΚΑ, 1 Πειραματικό Γυμνάσιο Α 16.02.2017-23.02.2017 Κάθε Πέμπτη 18:00-21:00