Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο σχολείο (παιδιά 3-6 ετών)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 132 ΔΣ
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 26/10/2016 - 14/06/2017
  • Ηλικία:

Δράση δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 3-6 ετών.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό A 26.10.2016-14.06.2017 Κάθε Τετάρτη 18:00-20:00