Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο «Πώς διαχειρίζομαι τις αλλαγές;»

  • Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Εργάνη»
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 21/03/2017 - 04/04/2017
  • Ηλικία:

Βιωματικά εργαστήρια με στόχο την αναγνώριση συναισθημάτων, την αποδοχή του αλλαγών στο περιβάλλον του σχολείου και την ομαλή μετάβαση στην εφηβεία με απώτερο σκοπό την προσαρμογή των μαθητών στο περιβάλλον του Γυμνασίου. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤΆ τάξης Δημοτικού, υλοποιείται σε 3 δίωρα εργαστήρια και έχει συνολική διάρκεια 6 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό Α 21.03.2017-04.04.2017 Κάθε Τρίτη 16:00-18:00