Βιώσιμη κοινωνική επιχειρηματικότητα

  • Φορέας Υλοποίησης: Solidarity Mission
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 09/01/2017 - 26/05/2017
  • Ηλικία:

Τα σεμινάρια έχουν συνολική διάρκεια 32 ώρες και απευθύνονται σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και να ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, θα εκπαιδευτούν σε δεξιότητες που βελτιώνουν την συνεργασία και την αποτελεσματική επικοινωνία μέσα σε ομάδες.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο κοινωνικής επιχείρησης, η οποία επιτελεί τον κοινωνικό ή περιβαλλοντικό σκοπό της, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά βιώσιμη.
Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
-Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Κοινωνικός Αντίκτυπος
-Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Ιδέας
-Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μοντέλου
-Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων
-Νομικό Πλαίσιο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
-Φορολογικά Θέματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων
-Πηγές Χρηματοδότησης
-Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων
-Ψηφιακή Οργάνωση Κοινωνικής Επιχείρησης
-Δεξιότητες επικοινωνίας Κοινωνικού Επιχειρηματία
-Παρουσίαση & Αξιολόγηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό Α 10.01.2017-28.02.2017 Κάθε Τρίτη 17:00-21:00
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό A 15.01.2017-19.02.2017 Κάθε Κυριακή 10:00-16:00
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 12 Γυμνάσιο Α 04.02.2017-11.03.2017 Κάθε Σάββατο 10:00-16:00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 2ο Πειραματικό Λύκειο Α 05.02.2017-12.03.2017 Κάθε Κυριακή 10:00-16:00