Η εξέλιξη του παιδιού μέσα από την εξέλιξη του γονιού. Τα όρια και οι δυνατότητες μίας δυναμικής διεργασίας

  • Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ"
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 03/05/2017 - 17/05/2017
  • Ηλικία:

Βιωματικό εργαστήριο με θέματα που απασχολούν τους γονείς παιδιών δημοτικού σε συνάρτηση με τις σχέσεις γονέα - παιδιού, σχολικού περιβάλλοντος- παιδιού και θέματα προσωπικής ανάπτυξης. Η δράση απευθύνεται σε γονείς παιδιών δημοτικού, υλοποιείται 3 φορές και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.