Εθελοντισμός

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 06/04/2017 - 06/04/2017
  • Ηλικία:

Δράση ανάπτυξης και εξέλιξης του ατόμου μέσα από προτροπή για ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Στόχος είναι να τονιστεί η σημασία του εθελοντισμού και η αξία της εθελοντικής προσφοράς, τόσο προς την κοινωνία όσο και προς το ίδιο το άτομο. Η δράση εθελοντισμού απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 - 20 ετών, υλοποιείται μία φορά και έχει διάρκεια 2 ώρες
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.