Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο σχολείο (παιδιά 7-12 ετών)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 132 ΔΣ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 26/10/2016 - 14/06/2017
  • Ηλικία:

Δράση ενισχυτικής διδασκαλίας παιδιών προσφύγων ηλικίας 7-12 ετών.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό A 26.10-2016 - 14.06.2017 Κάθε Τετάρτη 18:00-20:00