Περιβαλλοντική εκπαίδευση

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 19/01/2017 - 23/02/2017
  • Ηλικία:

Δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης, με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και την κατανόηση της αξίας της ανακύκλωσης. Η δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών και ολοκληρώνεται σε 2 συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΟΥΔΗ, 8/106/9 Ειδικό Δημοτικό Α 31.01.2017-7.02.2017 Κάθε Τρίτη 16:00-18:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό A 16.02.2017-23.02.2017 Πέμπτη 16:00-18:00