Εκδρομή στο βουνό/νησί των συναισθημάτων. Αυτοτελές πρόγραμμα ευαισθητοποίησης γονέων και των παιδιών τους για τη συναισθηματική αγωγή

  • Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ"
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 17/02/2017 - 07/04/2017
  • Ηλικία:

Βιωματικό εργαστήριο αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα στην ομάδα. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 4 - 12 ετών μαζί με τους γονείς τους υλοποιείται μία φορά και έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό A 07.04.2017 Παρασκευή 17¨30-19¨30
ΓΟΥΔΗ, 8/106/9 Ειδικό Δημοτικό Α 17.03.2017 Παρασκευή 17:30-19:30