Επικοινωνία στην οικογένεια

  • Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψις 'ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ'
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 16/01/2017 - 22/05/2017
  • Ηλικία:

Σχολή γονέων με στόχο την ενίσχυση του γονικού ρόλου. Η δράση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, υλοποιείται 1 φορά ανά 15 ημέρες και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.