Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

  • Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 24/6/2019 - 25/7/2019
  • Ηλικία: 6-12 ετών

Σκοπός των μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών Ρομά στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα απευθύνονται στους μαθητές Ρομά που δεν κατέκτησαν καλά τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής και τις βασικές μαθηματικές έννοιες και έχουν μαθησιακές δυσκολίες,ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες και χρήζουν εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας.

Θα δημιουργηθούν δυο τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο πρώτο τμήμα θα ενταχθούν μαθητές που φοίτησαν στην Α,Β,Γ Δημοτικού, θα παρακολουθούν τέσσερις μέρες την εβδομάδα από τις 10:00 -11:45. Στο δεύτερο τμήμα θα ενταχθούν μαθητές που φοίτησαν στην Δ και Ε τάξη Δημοτικού, θα παρακολουθούν τέσσερις μέρες την εβδομάδα από τις 12:00 -13:45. 

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό Α (παιδιά Α' - Γ΄Δημοτικού) 24/06/2019 - 25/07/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-11:45
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό B (παιδιά Δ΄- ΣΤ΄Δημοτικού) 24/06/2019 - 25/07/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-13:45