Μικροί πρωταθλητές εν δράσει

  • Φορέας Υλοποίησης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 18/06/2019 - 05/07/2019
  • Ηλικία: 6-12 ετών

Δράσεις καλοκαιρινής απασχόλησης με ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, τοξοβολίας, χορούς, παιχνίδια, κατασκευές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και παιχνίδια.  Η δράση απευθύνεται σε παιδιά που θα πάνε Α΄ Δημοτικού έως και σε παιδιά που ολοκλήρωσαν την ΣΤ΄ Δημοτικού χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες, υλοποιείται καθημερινά για μία εβδομάδα και έχει διάρκεια 6 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Α (παιδιά Α' - Β΄Δημοτικού) 18/06/2019 - 21/06/2019 Τρίτη έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Β (παιδιά Γ΄- Δ' Δημοτικού) 18/06/2019 - 21/06/2019 Τρίτη έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Γ (παιδιά Ε΄- ΣΤ΄Δημοτικού) 18/06/2019 - 21/06/2019 Τρίτη έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό Α (παιδιά Α' - Β΄Δημοτικού) 24/06/2019-28/06/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό B (παιδιά Γ΄- Δ΄Δημοτικού) 24/06/2019-28/06/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό Γ (παιδιά Ε΄- ΣΤ΄Δημοτικού) 24/06/2019-28/06/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Α (παιδιά Α' - Β΄Δημοτικού) 01/07/2019-05/07/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό B (παιδιά Γ΄- Δ΄Δημοτικού) 01/07/2019-05/07/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Γ (παιδιά Ε΄- ΣΤ΄Δημοτικού) 01/07/2019-05/07/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00