"Τι θα ήθελα να μάθουν;" Γονείς και Δάσκαλοι απέναντι στην κατάκτηση της γνώσης από τα παιδιά.

  • Φορέας Υλοποίησης: ΑΓΝΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 09/05/2019
  • Ηλικία: Ενήλικες

Διάλεξη/συζήτηση  με θέμα τις επιθυμίες αλλά και απορίες γονιών και παιδαγωγών σχετικά με τις προσδοκίες που έχουν για τις γνώσεις και τη μόρφωση που θα ήθελαν να αποκτήσουν τα παιδιά τους.  Η δράση απευθύνεται σε γονείς και παιδαγωγούς, υλοποιείται μία φορά και έχει διάρκεια 2 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό Α 22/05/2019 Τετάρτη 18:00-20:00