Επαφή με την παράδοση

  • Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων 130ΔΣ
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 25/10/2016 - 30/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση εκμάθησης παραδοσιακών χωρών, τραγουδιών και εθίμων. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε γονείς και εκπαιδευτικούς, υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.