Φτιάξε τη ΓΗ σου

  • Φορέας Υλοποίησης: πeripatos και The Bee Camp
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 18/06/2019 - 28/06/2019
  • Ηλικία: Παιδιά Α΄- ΣΤ΄Δημοτικού

Κάθε μια από τις μέρες της  δράσης οι μαθητές με την καθοδήγηση των συντονιστών παιδαγωγών θα ανακαλύπτουν ένα από τα οικοσυστήματα του πλανήτη. Τα οικοσυστήματα που έχουν επιλεγεί είναι η θάλασσα, η στεριά , το γλυκό νερό και η πόλη. Τα χαρακτηριστικά κάθε οικοσυστήματος, η χλωρίδα και η πανίδα, η επίδραση του ανθρώπου σε αυτό και προτάσεις για μια εναλλακτική συμπεριφορά αποτελούν τους βασικούς θεματικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους θα οργανωθούν οι καθημερινές δραστηριότητες.  Κάθε μέρα θα συνδυάζεται η σύντομη χρήση ποιοτικού οπτικο-ακουστικού υλικού με σωματικά παιχνίδια βασισμένα σε θεατρικές αρχές, κατασκευή χειροτεχνίας, παιχνίδια γνώσεων και αφήγηση παραμυθιού ως αφετηρία διαλόγου.  Η δράση απευθύνεται σε παιδιά που θα πάνε Α΄ Δημοτικού έως και σε παιδιά που ολοκλήρωσαν την ΣΤ΄Δημοτικού. Η δράση υλοποιείται καθημερινά για μία εβδομάδα και έχεια διάρκεια 6 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Α 18/06/2019 - 21/06/2019 Τρίτη έως Παρασκευή 08:00-16:00
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό A 24/06/2019 - 28/06/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00