Μπες στη θέση μου. Αλλάζουμε;

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑμΚΕ) ΙΑΣΙΣ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 06/04/2019
  • Ηλικία: Ενήλικες

Η δράση θα αποτελείται από δύο μέρη.Το πρώτο μέρος θα αφορά ομιλίες από ανθρώπους, οι οποίοι βιώνουν την αναπηρία και θα επικοινωνήσουν την εμπειρία τους στο κοινό και είναι ανοιχτή σε όλους. Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί βιωματική εκπαίδευση, η οποία απευθύνεται σε άτομα με αναπηρίες, άτυπους ή επίσημους φροντιστές, αλλά και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. H δεύτερη φάση θα υποστηρίξει στο σύνολο της 60 ανθρώπους, 15 ανά εκπαιδευτή. Για τη συμμετοχή στην βιωματική εκπαίδευση θα πρέπει να έχει δηλωθεί από πριν στο [email protected] Η δράση έχει συνολική διάρκεια 5 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΟΥΔΗ, 8/106/9 Ειδικό Δημοτικό Α 06/04/2019 Σάββατο 10:30 - 15:30