Μαθήματα αγγλικών για παιδιά πρόσφυγες και μη και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης

  • Φορέας Υλοποίησης: ACSAR Foundation
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 18/03/2019 - 31/05/2019
  • Ηλικία: 2-6

Δράση εκμάθησης αγγλικής γλώσσας με τη χρήση τραγουδιών ταινιών και παιχνιδιών και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά πρόσφυγες και μη των οποίων οι γονείς παρακολουθούν εσπερινό σχολείο. Η δράση υλοποιείται καθημερινά και έχει διάρκεια 2,5 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.