Ασκήσεις μνήμης

  • Φορέας Υλοποίησης: FILISTOS ASCOT
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 08/03/2019 - 06/04/2019
  • Ηλικία: 50+

Η δράση “Ασκήσεις Μνήμης” είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ενίσχυσης της μνήμης. Απευθύνεται σε υγιή, χωρίς άνοια, άτομα άνω των 50 ετών και στοχεύει στη βελτίωση της μνήμης, η οποία εξασθενεί λόγω γήρατος. Ο εγκέφαλος χρειάζεται άσκηση, όπως χρειάζονται και οι μύες μας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι κάθε συμμετέχων να αναπτύξει περαιτέρω τους υπάρχοντες τρόπους σκέψης και να αναπτύξει νέες, διαφορετικές νοητικές στρατηγικές, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Η άσκηση της μνήμης μέσα από το πρόγραμμα γίνεται με τη χρήση ψηφιακού διαδραστικού υλικού που δημιουργήθηκε από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Νευροπλαστικότητα με τη συμμετοχή ερευνητών που ειδικεύονται στους τομείς της γνωστικής ψυχολογίας, της μνήμης, των νευροεπιστημών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η δράση απευθύνεται σε άτομα άνω των 50 ετών, υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 1 ώρα.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό Α 08/03/2019 - 29/03/2019 Κάθε Παρασκευή 18:00-19:00
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό B 15/03/2019 - 05/04/2019 Κάθε Παρασκευή 19:00-20:00
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό Γ 09/03/2019 - 30/03/2019 Κάθε Σάββατο 10:00-11:00
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό Δ 16/03/2019 - 06/04/2019 Κάθε Σάββατο 11:00-12:00
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό E 09/03/2019 - 30/03/2019 Κάθε Σάββατο 12:00-13:00