Προβολές ταινιών του Home New Home

  • Φορέας Υλοποίησης: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΜΚΕ
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 22/11/2018
  • Ηλικία: Όλοι

Προβολή των ταινιών: "Η Μάνα των Αναμνήσεων" και "Μπαρδούλ". Οι ταινίες αποτυπώνουν τις προσπάθειες μειονεκτούντων ανθρώπων, μεταναστών οι οποίοι φοιτούν σε νυχτερινό Λύκειο. Η προβολή θα γίνει την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου στις 19:00-21:00. Η δράση απευθύνεται σε όλους, υλοποιείται μία φορά και έχει διάρκεια 2 ώρες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.