Ρομποτική με LEGO WEDO SCRATCH για ηλικίες 9-11

  • Φορέας Υλοποίησης: STEM EDUCATION
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 25/10/2016 - 21/02/2017
  • Ηλικία:

Πρόγραμμα ρομποτικής που αποσκοπεί στο να προσεγγίσουν τα παιδιά βιωματικά τους νόμους της φυσικής και των μαθηματικών και να κάνουν μια εισαγωγή στον προγραμματισμό και τη λογική των αυτοματισμών. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές ΔΆ,ΕΆ και ΣΤΆ δημοτικού και υλοποιείται 1,5 ώρα την εβδομάδα για 16 εβδομάδες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Α 25.10.16-21.02.17 Κάθε Τρίτη 17.00-18.30