Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες (Αρχάριοι)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΓΕΦΥΡΕΣ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 04/10/2018 - 31/05/2019
  • Ηλικία: Ενήλικες

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες μετανάστες, πρόσφυγες, ξένους φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν τους βασικούς κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας καθώς και το βασικό λεξιλόγιο. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες, υλοποιείται μια φορά την εβδομάδα κι έχει διάρκεια 2 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα Διαθεσιμότητα
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Α 08/10/2018 - 27/05/2019 Κάθε Δευτέρα 18:00-20:00 0 Λίστα Αναμονής
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Β 10/10/2018 - 30/05/2019 Κάθε Τετάρτη 18:00-20:00 0 Λίστα Αναμονής
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Γ 04/10/2018 - 31/05/2019 Κάθε Πέμπτη 18:00-20:00 0 Λίστα Αναμονής