Ο Απόστολος στην Πυθωνία

  • Φορέας Υλοποίησης: Εκδόσεις Τσιπούπολη
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 12/11/2016 - 18/03/2017
  • Ηλικία:

Δράση εκπαιδευτική με στόχο να εξοικειώσει τους ενδιαφερόμενους με τους πέντε βασικούς τύπους μεταβλητών στον προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-10 ετών, ενώ μπορούν να το παρακολουθήσουν και οι γονείς των παιδιών και οι εκπαιδευτικοί. Η δράση υλοποιείται 1 φορά και έχει διάρκεια 45 λεπτά.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΟΥΔΗ, 8/106/9 Ειδικό Δημοτικό Α 12.11.16 Σάββατο 11.00-11.45
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Α 19.11.16 Σάββατο 11.00-11.45
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό Α 18.02.17 Σάββατο 11:00-11:45
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό Α 18.03.2017 Σάββατο 11:00-11:45